• Trang chủ
 • Hướng dẫn sử dụng : Quản lý tài khoản

Hướng dẫn sử dụng : Quản lý tài khoản

 • All: Tất cả account có
 • Worker: Account đã đăng nhập
 • Not login: Account chưa đăng nhập
 • Checkpoint: Account bị checkpoint
 • Disable: Account bị vô hiệu hóa

Lựa chọn nhóm tài khoản muốn xem sau đó chọn:

 • In devices: Trên thiết bị đang chọn
 • In all device: Trên tất cả các thiết bị

 

Hướng dẫn Backup tài khoản

 • Trường hợp 1: Sử dụng Dcom cho máy tính
  • Chọn 3-5 acc 1 lần => chuột phải chọn open account on chrome(Đến khi hệ thống mở hết tài khoản đang chọn và thông báo Login successful)
  • Chọn Backup thông tin cần backup
 • Trường hợp 2: Sử dụng gán proxy cho account
  • Chọn tất cả các account đã được gán proxy muốn backup
  • Chọn Auto backup => chọn tích vào thông tin cần backup (Threath là số account muốn mở lên trong 1 lần mở trên chrome, phụ thuộc cấu hình máy tính mở được nhiều hay ít tab chrome mà cài đặt cho phù hợp)
  • Start: bắt đầu

 

 

Quản lý tài khoản

Chú thích các cột:

 • Device: Tên thiết bị
 • Model: Thông tin thiết bị của account đó
 • Index: Số thứ tự của account
 • Local: Vị trí quốc gia của account (Để gán proxy cho account đúng quốc gia hơn sẽ trust hơn)
 • Uid: Uid account
 • Name: Tên
 • Username: Uid
 • Password: Mật khẩu
 • Email: Email của account
 • Pass mail: Mật khẩu email
 • Proxy: Proxy gán cho account đó
 • Birthday: Ngày sinh
 • Friends: Số bạn bè
 • Group: Số nhóm
 • Token: Token của account
 • Cookie: Cookie của account
 • Auth: Mã 2FA của account
 • VIA: Khi thêm account lựa chọn “This is Via” sẽ có tích xanh để phân biệt được đây là acc Via hay clone
 • Login: Trạng thái đăng nhập (tích màu xanh là đã đăng nhập, tích mà xám là chưa đăng nhập hoặc checkpoint, vô hiệu hóa)
 • Run: Account hiển thị nút play màu xanh là nick chỉ định sẽ được hoạt động, hiển thị nút pause màu vàng là nick chỉ định sẽ không hoạt động
 • Backup time: Thời gian backup account gần nhất
 • Inserted time: Thời gian thêm account vào hệ thống
 • Message: Thông báo của hệ thống (Có thể chỉnh sửa để ghi chú cho nick)

Chú thích cho các tính năng khi click chuột phải

 • Copy: Sao chép ô đang chọn
 • Copy Device: Sao chép thông tin thiết bị của acc đang chọn
 • Copy 2FA code: Sao chép mã code 2FA để đăng nhập account
 • Edit: Chỉnh sửa thông tin account
 • Open account device: Mở account trực tiếp trên thiết bị
 • Open account on chrome: Mở account trực tiếp trên chrome
 • Close all chrome: Đóng các account đang mở trên chrome
 • Set as login: Chỉ định là account là đã đăng nhập (Account chưa đăng nhập trên hệ thống không được set as login)
 • Set as no-login: Chỉ định là account chưa đăng nhập để cho đăng nhập lại
 • Set as run: Chỉ định trực tiếp cho account đang chọn sẽ được chạy
 • Set as no-run: Chỉ định cho accont sẽ tạm dừng hoạt động
 • Copy User|Pass….: Copy thông tin tài khoản trên hệ thống
 • Paste Proxy: Gán proxy cho account (Định dạng IP:Post, không sử dụng proxy có user|pass)
 • Check default connection: Kiểm tra kết nối
 • Delete proxy:  Xóa proxy khỏi account
 • Move to new device: Di chuyển account đang chọn sang thiết bị khác
 • Move to new category: Di chuyển account đang chọn sang danh mục khác
 • Delete: Xóa tài khoản khỏi hệ thống

Chú thích phần dưới cùng

 • Defaul category: Lựa chọn danh mục tài khoản
 • Sắp xếp: Sắp xếp thứ tự acc theo thứ tự lần lượt từ 1-N (Chọn thiết bị cần sắp xếp => chọn load => chọn sắp xếp)
 • Auto backup: Backup account tự động
 • BU Groups: Backup nhóm
 • BU Photos: Backup ảnh bạn bè (cần backup bạn bè trước)
 • BU Friends: Backup bạn bè
 • Get full info: Cập nhật full thông tin cho account (ngày sinh, bạn bè, nhóm). Lưu ý không có tác dụng thay cho backup
 • Check live: Check trạng thái tài khoản (Live – sống, Notlive – Checkpoint).

Lợi ích Quản lý tài khoản

 • Giúp anh chị quản lý trực tiếp tài khoản, theo dõi sát sao nguồn tai nguyên của mình
 • Cho phép lọc và phân loại tài khoản như tài khoản checkpoint, vô hiệu hoát, đã đăng nhập, chưa đăng nhập, lọc theo danh mục tài khoản, thiết bị mà mình đã phân loại.

 Video hướng dẫn