• Trang chủ
  • Hướng dẫn tính năng: Mời bạn bè thích trang

Hướng dẫn tính năng: Mời bạn bè thích trang

B1: Load – Load tất cả các thiết bị đang kết nối với phần mềm (Thiết bị nào không muốn cho chạy chọn chuột phải => Delete)

B2: Cấu hình

  • Fanpage ID: Nhập ID fanpage cần mời like
  • Invite … friend per account: Số lượng bạn bè mời like trên 1 nick
  • Time wait(s) … - …: Khoảng thời gian chờ sau mỗi lượt mời like
  • Thread: Số lượng thiết bị muốn cho chạy
  • Save: Lưu lại cấu hình
  • Account: Khoảng nick muốn cho chạy trên mỗi thiết bị

B3: Start: Bắt đầu

xem video hướng dẫn

 

Lợi ích tính năng

  • Mời bạn bè của dàn nick anh chị nuôi vào like page của mình hàng loạt, tự động
  • Xây dựng thương hiệu page của mình lớn mạnh hơn
  • Giúp tiếp cận sản phẩm, dịch vụ của mình đến khách hàng tiềm năng qua fanpage, thúc đẩy doanh số bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tìm hiểu về cách bán hàng trên facebook hiệu quả Tại Đây