• Trang chủ
  • Hướng dẫn thêm Account vào Facebook Phonesfarm Promax

Hướng dẫn thêm Account vào Facebook Phonesfarm Promax

 

Quản lý thiết bị

Chú thích

  • Account: Tổng account trên từng thiết bị
  • Logged: Tài khoản đã login trên từng thiết bị
  • Woker: Tài khoản đang hoạt động

Bước 1:

File account … Browser: Chọn đường dẫn đến file account muốn thêm vào hệ thống

Bước 2:

Catagoryes: Lựa chọn danh mục tài khoản muốn thêm vào

Bước 3:

Maximum … Account/Devices: Số lượng acc tối đa muốn thêm vào mỗi thiết bị (VD: Muốn thêm 100 acc vào mỗi thiết bị sẽ điền số 100, sau đó muốn thêm tiếp 10 acc vào thiết bị đó thì điền 110)

Bước 4:

This is via: Lựa chọn nếu acc thêm vào là Via (Để phân biệt Via và Clone trong quản lý tài khoản)

Have data & Login: Lựa chọn nếu đã có file backupdate tài khoản sẵn và không cần phải login lại account (Khi cài đặt trên máy tính khác và sử dụng data account trên máy cũ)

Bước 5:

Login: Đăng nhập account vào hệ thống

xem video hướng dẫn