• Trang chủ
  • Hướng dẫn tính năng: Hủy lời mời kết bạn đã gửi

Hướng dẫn tính năng: Hủy lời mời kết bạn đã gửi

 

B1: Load – Load tất cả các thiết bị đang kết nối với phần mềm (Thiết bị nào không muốn cho chạy chọn chuột phải => Delete)

B2: Cấu hình

  • Total cancel … - …: Khoảng lời mời kết bạn muốn hủy trên 1 nick
  • Time wait(s) … - …: Thời gian chờ sau mỗi lần hủy lời mời kết bạn
  • Thread: Số lượng thiết bị muốn cho chạy
  • Save: Lưu lại cấu hình
  • Account: Khoảng nick muốn cho chạy trên mỗi thiết bị

B3: Start: Bắt đầu

xem video hướng dẫn

lợi ích tính năng

  • Hủy những lời mời kết bạn đã gửi hàng loạt, tự động
  • Giải quyết vấn đề không thể kết bạn vì lượng lời mời kết bạn chưa đồng ý đạt giới hạn