• Trang chủ
 • Hướng dẫn tính năng : Rời nhóm hàng loạt

Hướng dẫn tính năng : Rời nhóm hàng loạt

 

B1: Load – Load tất cả các thiết bị đang kết nối với phần mềm (Thiết bị nào không muốn cho chạy chọn chuột phải => Delete)

B2: Cấu hình

 • Leave: Rời nhóm
  • Approval: Rời nhóm yêu cầu kiểm duyệt
  • Member < …: Rời nhóm có lượng thành viên nhỏ hơn …
 • Wait(s) … - …: Khoảng thời gian chờ sau mỗi lần rời 1 nhóm
 • Total: Tổng số nhóm muốn rời trên 1 máy
 • Account: Khoảng nick muốn cho chạy trên mỗi thiết bị

B3: Start: Bắt đầu

Xem video hướng dẫn

Lợi ích tính năng

 • Rời hàng loạt nhóm có sẵn không đúng tệp khách hàng tiềm năng khi mới mua nick sau đó cho tham gia vào tệp nhóm khách hàng mục tiêu
 • Tối ưu hiệu quả tránh lãng phí đăng bài hoặc chia sẻ vào những nhóm không đúng mục tiêu.