• Trang chủ
 • Hướng dẫn tính năng: Tham gia nhóm hàng loạt

Hướng dẫn tính năng: Tham gia nhóm hàng loạt

 

B1: Load – Load tất cả các thiết bị đang kết nối với phần mềm (Thiết bị nào không muốn cho chạy chọn chuột phải => Delete)

B2: Cấu hình

 • Chọn file ID nhóm:
  • File Group: Chọn danh sách ID nhóm cần tham gia(Tất cả các máy sẽ tham gia chung 1 file đó)
  • Click đúp vào dấu + ở cột add trên từng thiết bị để chọn file ID riêng cho từng thiết bị, không tham gia nhóm trùng lặp trên các thiết bị

=> hệ thống tự động chia đều file ID cho các nick trong 1 máy, không tham gia nhóm trùng

 • File anser: Chọn file text nội dung câu trả lời cho các nhóm có câu hỏi khi tham gia => tăng tỉ lệ duyệt của admin (Định dạng file txt mỗi dòng 1 nội dung, hệ thống lấy ngẫu nhiên)
 • Join … Group/account: Số lượng nhóm tham gia trên 1 nick
 • Time wait join (s): Thời gian chờ sau mỗi lần tham gia nhóm (giây)
 • Thread: Số lượng thiết bị muốn cho chạy
 • Account: Khoảng nick muốn cho chạy trên mỗi thiết bị

B3: Start: Bắt đầu

xem video hướng dẫn

lợi ích tính năng

 • Tham gia vào tệp nhóm chứa khách hàng tiềm năm hàng loạt, tự động
 • Khi đó anh chị có thể đăng bài, chia sẻ vào nhóm đó, giúp tiếp cận đến tệp khách hàng tiềm năng miễn phí
 • Giúp xây dựng được cộng đồng của chính mình bằng cách cho dàn nick của mình tham gia vào nhóm, tạo được nền tảng, uy tín với khách hàng, xây dựng lên 1 thương hiệu của mình.