• Trang chủ
 • Hướng dẫn tính năng: Thay đổi và xác minh email

Hướng dẫn tính năng: Thay đổi và xác minh email

 

B1: Load – Load tất cả các thiết bị đang kết nối với phần mềm (Thiết bị nào không muốn cho chạy chọn chuột phải => Delete)

B2: Cấu hình

 • Email type: Dạng mail muốn thay đổi
  • Hotmail: Mail thay đổi là hotmail
 • Set email as private (To unlock checkpoint): Chọn làm email chính để mở khóa checkpoint
 • File email: Chọn file host mail muốn thay đổi, file text định dạng Hostmail|Pass – Mỗi dòng 1 email
 • Delete old mail: Xóa mail cũ
 • Delete phone number: Xóa số điện thoại của nick
 • Thread: Số lượng thiết bị muốn cho chạy
 • Save: Lưu lại cấu hình
 • Account: Khoảng nick muốn cho chạy trên mỗi thiết bị

B3: Start: Bắt đầu

xem video hướng dẫn

lợi ích tính năng

 • Thay đổi và xác minh email cho nick hàng loạt, tự động
 • Hạn chế bị hack nick hoặc bị scam lấy lại nick khi đi mua nick trên mạng
 • Xác minh email giúp lấy lại được nick khi nick bị checkpoint
 • Nắm quyền làm chủ thông tin của nick