Hệ Thống Facebook Phonesfarm Promax.

A tuấn: Cầu Giấy- Hà Nội lên dàn Phonesfarm cày Reels Facebook kiếm tiền thưởng 35.000 USD.

A Minh: Phổ Yên- Thái Nguyên lên dàn Phonesfarm Promax chiến Adbreak.

A Quang: long Biên- Hà nội lên dàn Phonesfarm Promax chiến IA ( Instant Articles).

A Chiến: Ngô Quyền- Hải Phòng lên dàn cho vợ bán hàng Share Livestream Facebook.

A Trung, Chị trang : Sài Gòn lên dàn làm dịch vụ Facebook ( tăng like, share, view, follow,comment...).

A Hòa: Cẩm Lệ- Đà Nẵng Lên dàn Phonesfarm Promax Chiến Reels ( Thước Phim Ngắn Facebook).

A Thành: Thanh Khê- Đà Nẵng Lên dàn Phonesfarm Promax bán bất động sản.

A Bình: Bình Dương Lên dàn Phonesfarm Promax kinh doanh mỹ phẩm.

A Tú: Bắc Giang lên dàn Phonesfarm Promax bán quần áo.